Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Choć prawo zakłada, iż rozwód z orzekaniem o winie nie ma wpływu na podział majątku, istnieją pewne okoliczności, które mogą de facto wpłynąć na ustalenie nierównego wkładu w majątek wspólny byłych małżonków. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy tłem sporu o majątek są kwestie finansowe.

Podział majątku można przeprowadzić przed rozwodem, w trakcie jego trwania, na rozprawie o rozwód oraz już po stwierdzeniu rozwodu. Rozwód może być ponadto orzeczony bez winy lub z wyłącznej winy jednego z małżonków. Jeśli rozwód z orzekaniem o winie dotyczy Ciebie, poniżej znajdziesz garść informacji i porad na temat tego, jak taki wyrok sądy wpływa na kwestię podziału majątku byłych współmałżonków.

Kiedy majątek wspólny nie jest dzielony po równo?

Niezależnie od tego, czy rozwód następuje z orzeczeniem o winie czy bez, w momencie kiedy sąd stwierdzi ustanie małżeństwa automatycznie ustaje wspólność majątkowa. Mówimy tu o sytuacji, kiedy były małżonkowie nie spisali wcześniej intercyzy, czyli umownego zniesienia wspólności majątkowej. Taki majątek trzeba więc podzielić.

Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, ale na wniosek jednego z nich lub obojga sąd może ustalić inny stosunek pomiędzy wniesionymi wkładami w majątek wspólny. Potrzebne jest do tego złożenie odrębnego wniosku oraz udowodnienie przed sądem, że jednemu z byłych współmałżonków należy się większy udział we wspólnym majątku. Np. kiedy drugi w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstawania majątku wspólnego. Należy przy tym pamiętać, że ustalenie nierównych udziałów może objąć tylko cały majątek, a nie jego poszczególne części.

Czy rozwód z winy wpływa na podział majątku?

Trzeba powiedzieć to jasno: nie istnieją odrębne przepisy mówiące o tym, iż małżonkowi, któremu udowodniono wyłączną winę za rozpad małżeństwa przysługują mniejsze prawa do wspólnego majątku. Zatem co do zasady rozwód z orzekaniem o winie nie ma wpływu na podział majątku. Ale, trzeba to wyraźnie podkreślić, może wpływać w sposób pośredni. Na przykład jeśli wina byłego małżonka ma tło finansowe (ukrywanie dochodów, nie łożenie na wspólne dzieci, roztrwonienie majątku na alkohol/hazard). Wówczas „winny” małżonek musi liczyć się z tym, że sąd może ustalić nierówny podział udziałów w majątku wspólnym.

Co istotne, orzecznictwo pokazuje, że rozwód i podział majątku mogą się ze sobą wiązać. Dlaczego? Ponieważ sądy nierzadko biorą pod uwagę winę małżonka przy podziale wspólnego majątku. Ponadto rozwód z orzekaniem o winie może stanowić podstawę dla zasądzenia alimentów na małżonka „poszkodowanego” ze strony małżonka, którego sąd uznał za wyłącznie winnego. Niewinny małżonek takie alimenty może otrzymywać nawet dożywotnio. Z drugiej strony osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa nie ma prawa żądać od byłego męża czy żony alimentów nawet jeśli popadnie w niedostatek.

[Głosów:0    Średnia:0/5]