Niedokrwistość, czyli anemia to problem dotykający szerokiej części populacji. Najczęściej powszechne symptomy niedokrwistości związane są z niedoborem żelaza, witaminy B12 oraz kwasu foliowego. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę również na inne przyczyny niedokrwistości, które mogą mieć charakter zarówno pierwotny jak i wtórny. Warto diagnozować i leczyć niedokrwistość. Pacjenci najczęściej borykają się z licznymi implikacjami klinicznymi anemii: osłabieniem, wypadaniem włosów, pogorszeniem samopoczucia, męczliwością, spadkiem tolerancji wysiłku oraz problemami z koncentracją. W kontekście tych dolegliwości, diagnoza niedokrwistości może zasadniczo wpłynąć na komfort pacjentów.

Z jakich powodów mogą wystąpić niedokrwistości?

Patrząc na złożony charakter czynników przyczyniających się do homeostazy i produkcji krwinek czerwonych, należy zwrócić uwagę na ogromną liczbę przyczyn anemii. Pewne typowe objawy niedokrwistości są w pewnych sytuacjach klinicznych słabiej wyrażone, inne z kolei cechują się uwydatnieniem pewnych dodatkowych objawów, które sprzyjać mogą postawieniu trafnej diagnozy.

Klasycznie można podzielić niedokrwistości na:
– niedoborowe,
– hemolityczne
– syderoblastyczne,
– aplastyczne,
– wrodzone,

Czym się różnią poszczególne rodzaje?

Symptomy niedokrwistości niedoborowej są raczej klasyczne. Nie występują tutaj objawy dodatkowe, jak zaburzenia krzepnięcia krwi, krwotoki lub wysypki. Podobnie nie można się spodziewać powiększenia śledziony i wątroby, z towarzyszącą żółtaczką hemolityczną. W tym przypadku diagnoza niedokrwistości jest raczej oparta na standardowych badaniach laboratoryjnych, do których zaliczają się:
– liczba krwinek czerwonych (RBC),
– ilość hemoglobiny (Hb),
– średnia objętość krwinki (MCV),
– wskaźnik anizocytozy (RDW)
– hematokryt (Hct),
– stężenie żelaza,
– stężenie transferryny,
– stężenie ferrytyny,
– stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego.

Badania te pozwalają określić stadium niedokrwistości z niedoboru żelaza lub niedokrwistości megaloblastycznej (witamina B12 i kwas foliowy).

Rzadsze i poważniejsze rodzaje niedokrwistości

W przypadku występowania innych typów niedokrwistości bardzo ważne okazuje się odnalezienie wyjściowej przyczyny tych zaburzeń. Niektóre infekcje, choroby nowotworowe oraz choroby autoimmunologiczne prowadzić mogą do anemii. Istotne w kontekście tych schorzeń są inne, niż typowe objawy niedokrwistości oraz wyniki dodatkowych badań laboratoryjnych, takich jak ocena stężenia bilirubiny, dokładne badanie rozmazu a nawet – laboratoryjna i histopatologiczna ocena szpiku kostnego.

Niedokrwistości hemolityczne mogą mieć charakter wrodzony albo nabyty. Anemia wynika z niszczenia krwinek przez wytworzone przeciwciała. Typowe dla rozpoznania klinicznego jest powiększenie wątroby i śledziony, czasami z towarzyszącą żółtaczką. Parametrem laboratoryjnym pomocnym w diagnostyce różnicowej okazać się może ocena przeciwciał. wolnej bilirubiny i rozmazu.

Nigdy nie należy bagatelizować niedokrwistości. Może to być schorzenie samo w sobie, jak i objaw bardzo poważnej choroby!

[Głosów:1    Średnia:5/5]